Missie

Ecopolis Europa streeft in haar werk naar langdurige samenwerkingsrelaties met organisaties in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Europa die haar visie op duurzaamheid delen. In die samenwerking brengt Ecopolis Europa personele en financiële middelen uit verschillende bronnen samen, zoals van nationale overheden, provincies, steden, ondernemingen, stichtingen, Ngo’s en de Europese Unie.

 

Onderwerpen en werkgebieden

Ecopolis Europa werkt op het gebied van stedelijke ontwikkeling, duurzame energie, water en waterrechten, voedselzekerheid, reconstructie en regionale ontwikkeling, goed bestuur, organisatie- en capaciteitsontwikkeling, kwaliteitsborging en innovatief kennisbeheer.

 

Producten en diensten

Ecopolis Europa formuleert projecten, regelt financiering, contracteert en coördineert partners, geeft training en beheert projecten.