Sinds haar oprichting heeft Ecopolis Europa zo’n 25 internationale projecten uitgevoerd op het gebied van:

 • duurzame stedelijke planning en stadsontwikkeling
 • duurzaam bouwen en innovatie
 • milieubeheer en milieurechten
 • kwaliteitsbeheer en milieu
 • sanitatie en afvalbeheer
 • watervoorziening en waterbeheer
 • energie efficiëntie in stadsontwikkeling
 • waterbeheer en waterrechten
 • voedselzekerheid
 • reconstructie en regionale ontwikkeling
 • voedselzekerheid en grensoverschrijdende ontwikkeling
 • introductie en beheer innovatieve agro-technologie
 • agro-investeringsstudies
 • duurzame consumptie
 • biogas ontwikkeling en innovatieve toepassing
 • windenergie ontwikkeling
 • vergunningverlening en MKB milieubeheer
 • projectformulering en –ontwikkeling
 • programma coördinatie

Het grootste deel van de projecten werd uitgevoerd in Nederland, China, Democratische Republiek Congo, Spanje, Egypte, Uganda, Burundi, Duitsland, Zuid-Sudan, Guatemala, Costa Rica.